Welcome message

Hej! Hvad siger Jakob?

Prompt Starters

  • Vil Jakob komme?

  • Kan Jakob svare?

  • Er Jakob klar?

  • Må Jakob det?